Projectomschrijving

Enkele Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) in Utrecht, de gemeente Utrecht en het UMCUtrecht hebben samengewerkt in het project ‘van wijkdata naar wijkdoen’. Dit project had als doel om gezondheid in verschillende wijken in Utrecht te bevorderen door zorgprofessionals in de wijk met elkaar in gesprek te laten gaan over het verbeteren van zorgverlening. De werkwijze is ontwikkeld en geëvalueerd tijdens een stedelijk slotsymposium. Wat ontbreekt is het verbeteren van de werkwijze op basis van de evaluatie, het verbinden met bestaande processen en het borgen van de werkwijze in een formele samenwerking tussen de betrokken partijen.

Doelstelling

Dit project met als doelstelling: Het verbeteren van de zorg in wijken van Utrecht door met bewoners en zorgprofessionals op basis van de zorgbehoefte in de wijk afspraken te maken, sluit hier op aan.
Subdoelen zijn onder andere het verbeteren van de werkwijze op basis van de uitkomsten van de evaluatie en het verbinden met bestaande processen (als opstellen wijikgezondheidsprofiel en wijkopgaven).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website