Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Leidsche Rijn is een jonge en snelgroeiende wijk. Naar elkaar omkijken en het gevoel hebben mee te kunnen doen en onderdeel te zijn van een gemeenschap is van positieve invloed op de gezondheid en het welbevinden van mensen. Dit is extra belangrijk in Leidsche Rijn, waar velen nog hun weg moeten vinden en de sociale eenzaamheidscijfers hoog zijn (45% van de inwoners) en het aantal ernstig eenzamen in de afgelopen jaren het sterkst is gestegen van alle wijken in Utrecht. Bewoners geven aan dat zij hun weg nog onvoldoende vinden en zij spreken de behoefte uit om elkaar meer te willen ontmoeten. Samenwerking is van cruciaal belang in deze wijk waar contacten, verbanden en ondersteuningsstructuren nog niet zo vanzelfsprekend zijn als in oudere wijken. Reden voor de Gezonde Wijkalliantie Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern (hierna Gezonde Wijkalliantie) om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van eenzaamheid, en te bouwen aan vitale/ gezonde gemeenschappen. De Gezonde Wijkalliantie is een samenwerkingsverband van 14 partners uit (gezondheids)zorg, welzijn, bewonersplatforms Indekerngezond en Leidsche Rijn Maken We Samen en gemeente. De Gezonde Wijkalliantie is in 2017 opgericht om samen te werken aan de Gezonde Wijk Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

 

Om op de juiste plek, de juiste tijd, de juiste zorg tot ieders beschikking te hebben in de snelst groeiende nieuwbouwwijk van Nederland vraagt de Gezonde Wijkalliantie deze Regioimpuls-subsidie aan. Met deze extra ondersteuning door ZonMw kunnen we al doende een integrale aanpak ontwikkelen om met de komst van nieuwe bewoners al ‘aan de voorkant’ te kunnen bouwen aan een Gezonde Wijk. Aan de voorkant wil zeggen 1. vanaf het moment dat mensen in een nieuwe buurt of woonblok komen wonen (en de voorbereiding daarop) en 2. gericht op preventie van eenzaamheid en promotie van gezondheid. Een aanpak waarin we uitgaan van de behoeften van nieuwe bewoners, de ervaringen van voormalig nieuwe bewoners en van professionals die al langer werken in de wijk en waarin we inzetten op versterking van het het preventieve en gezondheidsbevorderende voorveld (welzijn, zelfregie bewoners, bouwen aan netwerk/gemeenschap in de wijk en aan sociale cohesie). Verbinding tussen medisch en sociaal domein is hierbij onontbeerlijk. We maken inzichtelijk wat er al is (zo zijn er initiatieven gericht op nieuwe bewoners in de wijk vanuit welzijnsorganisatie DOCK, vanuit bewonersplatform Indekerngezond, en vanuit de Julius Gezondheidscentra in de wijk de multidisciplinaire scholing “voer het andere gesprek” en de living lab methodiek) en wat er ontbreekt, we verbinden waar nodig en we benutten wat werkt om zo te komen tot een integrale aanpak ‘Welkom in de wijk’. De ontwikkeling van deze integrale aanpak in Leidsche Rijn is ook interessant voor een aantal regionale en landelijke initiatieven waar geleerd wordt van wijkaanpakken (GROZ, HealtHubUtrecht, participatief onderzoek RIVM). Onze aanpak willen we ook daarvoor benutten.

 

Centraal staat samen leren door te doen en te benutten wat werkt. De ervaringsdeskundigheid en talenten van bewoners én het vakmanschap van professionals hebben een plek in het gezamenlijke leren. De aanpak is erop gericht is om te leren en te anticiperen op de steeds veranderende samenstelling van de populatie, we sluiten daarmee beter aan bij de steeds veranderende (zorg)behoefte en -vraag en bewoners krijgen meer handvatten om zelf de regie op hun eigen gezondheid te nemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website