Projectomschrijving

In de regio Almelo heeft bureau HHM voor de gemeenten in de regio Almelo en verslavingszorginstelling Tactus door middel van kwantitatief data onderzoek de verslavingsproblematiek in de regio in kaart gebracht. Uit het onderzoek komt naar voren dat in de regio Almelo sprake is van een ‘treatment gap’. Dit houdt in dat er een verschil is tussen het aantal inwoners met verslavingsproblematiek en het aantal inwoners dat daar ook zorg voor krijgt. Voor de komende jaren zullen we dus in moeten zetten op het vergroten van de bewustwording van de bevolking op het gebied van effecten van middelengebruik. Preventie dus. Daarnaast zullen we ook bij de zorgprofessionals in het veld, in het sociale domein en breed in de (jeugd)gezondheidszorg, kennis moeten brengen over het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik. En mogelijkheden bieden voor laagdrempelige consulatie en advies, en doorverwijsmogelijkheden. Gezien de ontwikkeling van de leeftijdsgroepen in de bevolking in de Regio Almelo, is het wijsheid vooral te focussen op de jeugd en jongvolwassenen en de ouderen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website