Projectomschrijving

Het Post-Intensive Care Syndroom

Jaarlijks worden meer dan 80.000 patiënten op een Intensive Care (IC) behandeld. Een groot deel van deze mensen houdt langdurige lichamelijke en mentale beperkingen als gevolg van het Post-Intensive Care Syndroom (PICS) wat leidt tot problemen in het dagelijks-, en sociaal functioneren waaronder terugkeer naar werk.

Onbekend en onbehandeld

De intensieve en kostbare zorg die IC patiënten tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontvangen staat in schril contract met de nazorg die voor deze groep ontbreekt. Zorgprofessionals behandelen sporadisch een voormalig IC-patiënt en hebben onvoldoende kennis en ervaring met PICS waardoor patiënten niet de zorg ontvangen die aansluit bij hun behoefte en mogelijkheden.

Een netwerk voor optimale zorg van het ziekenhuis tot bij patiënt thuis

In dit project onderzoeken we samen met gemeente Amsterdam, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de IC-patiëntenvereniging hoe we de zorg voor IC-patiënten na ontslag uit het ziekenhuis optimaal kunnen organiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website