Projectomschrijving

De organisaties die een rol spelen in het ouder worden/de ouderenzorg in de regio Zaanstreek zien een aantal grote uitdagingen op zich afkomen. Een toename van de populatie ouderen, gebrek aan beddencapaciteit (ziekenhuis, VVT) en een gebrek aan personeel.

Plan van aanpak

Een aantal oplossingsrichtingen lijkt te maken te hebben met verdergaande samenwerking, inzet van technologie en een andere rol voor de burgers. Door deze regionale samenwerking vorm te geven, kunnen we de oplossingsrichtingen verder met elkaar vaststellen en daarna uitwerken. Betrokken zijn huisartsenvereniging HZW, Zaans Medisch Centrum, de Zorgcirkel, Evean, PennemesMennistenerfCombinatie, Gemeente Zaanstad en een vertegenwoordiging van patiënten, cliënten en burgerbelang. De inhoudelijk doelstellingen in deze fase zijn het creëren van een gezamenlijke visie (kwalitatief), het creëren van een gezamenlijk regiobeeld (kwantitatief), het met elkaar bepalen van een aantal prioriteiten en het vertalen van deze prioriteiten naar gezamenlijke programma’s.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website