Projectomschrijving

Meer dan de helft van de mensen in de daklozenopvang heeft eerder een hulpverleningstraject doorlopen maar is opnieuw dakloos geraakt. Vooral de overgangsmomenten in de keten zijn kritiek  omdat er dan veel tegelijk verandert. Utrechtse ketenpartners hebben vier speerpunten benoemd om herhaalde dakloosheid te voorkomen; (1) goede financiële begeleiding zodat schulden en inkomen beter o porde zijn, (2) betere afspraken over warme overdracht in de keten, (3) inzetten op een zinvolle daginvulling en (4) een steunend netwerk bouwen. De UvA onderzoekt de oorzaken van herhaalde dakloosheid. Zij volgen bijna 70 (ex-)daklozen uit Utrecht 5 jaar lang in hun traject. Zo kunnen we leren van de ervaringen uit de praktijk. Met de ZonMw gelden zetten we in op:

  1. In een stadsbrede opleiding ‘Thuis in de wijk’ leren we zorgverleners waar de kwetsbaarheden zitten voor terugval in dakloosheid en wat zij daaraan kunnen doen;
  2. In het Schakelpunt bieden we (ex-)daklozen die weer zelfstandig gaan wonen een bewustwordingsgesprek om hen te doordringen van de noodzaak om een netwerk op te bouwen en zinvolle daginvulling te vinden om zo eenzaamheid te voorkomen.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website