Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel is om binnen 1 jaar voor heel de gemeente Helmond - met extra aandacht voor 3 aandachtswijken – met alle genoemde partners een gedetailleerd implementatieplan uit te werken m.b.t. de COOL-interventie met inzicht in alle factoren die de situatie van deelnemers beïnvloeden, de wijze van samenwerking in de trajecten, de ideale communicatiestrategie, optimale bejegening van de doelgroep, borging van het programma inhoudelijk en financieel (kosten-baten) opzicht, waar álle besturen zich vervolgens voor 5 jaar aan gaan committeren, met inbegrip van de ambitie om binnen 2 jaar verder op te schalen naar Gemert, Asten en Deurne. De doelgroep die hierbinnen prioriteit krijgt zijn volwassenen met overgewicht met verhoogd risico op hart en vaatziekten; hiertoe zijn de Cardioloog en Sportarts vanuit het Elkerliek actief betrokken). Hiermee willen we een integraal zorgpad ontwikkelen, waarbij we de juiste zorg op de juiste plaats leveren, waardoor we duurdere zorg in de toekomst willen voorkomen en zorg willen verplaatsen naar de wijk.

 

Het gemiddelde overgewicht ligt op +/-56% in Helmond, terwijl dit landelijk op 50% ligt. Daarbij is in Helmond heeft 48% van de volwassenen van 18 tot 64 jaar overgewicht en 61% van de ouderen van 65 jaar en ouder. In Nederland heeft gemiddeld 13,8% van de volwassenen obesitas. In Helmond ligt dat tussen 19-64 jaar op 14% en vanaf 65 jaar op 17%. Een goed ervaren gezondheid ligt in Helmond op 70,5%, terwijl dit landelijk 76% is. Uit cijfers blijkt bovendien dat Helmond ook achterop loopt op de rest van de regio Zuidoost-Brabant. Het aandeel Helmonders dat voldoet aan de norm gezond bewegen lijkt toe te nemen al blijven we ook hier t.o.v. de regio achter: 46% van de volwassenen en 36% van de ouderen voldoet niet aan de norm.

 

Uit een eerdere analyse afgelopen jaar is door Elkerliek, Zorgboog en lokale huisartsen reeds geconstateerd dat overgewicht versnipperd wordt benaderd. Het ontbreekt aan regie en een integrale benadering. Daarbij is het belang voor gezondheid en preventie door Covid19 alleen maar duidelijke geworden. Vanuit de analyse is het concept van Vitaliek ontstaan, waarbij in één gebouw verschillende eerste en tweedelijns organisaties moeten gaan samenwerken op het gebied van gezondheid en (na)zorg. Vitaliek moet een centrale plek worden waar vandaan alles wordt aangestuurd, maar waarbij de participatie zoveel mogelijk wordt uitgevoerd in de wijkenzelf. Behandelaars die reeds verbonden zijn aan Vitaliek zijn: leefstijlcoach, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, sportinstructeur, mindfullness.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website