Projectomschrijving

In Zuid-Limburg is de gezondheid van de bevolking slechter dan in de rest van Nederland. Dat zien we ook in de cijfers rondom zwangerschap en geboorte: baby's geboren in Zuid-Limburg hebben een minder kansrijke start dan elders in het land. Daar gaan we binnen het programma Kansrijke Start Zuid-Limburg iets aan doen. We willen nog beter samenwerken om goede zorg en begeleiding te geven aan kwetsbare zwangere vrouwen, ouders en jonge kinderen.

Werkwijze

Daarvoor gaan we in gesprek met de partners die een rol hebben in de zorg of ondersteuning in de eerste 1000 dagen van een kind. Denk aan verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsen, gemeenten en vertegenwoordigers namens kinderen en ouders. We organiseren bijeenkomsten met deze partners om kansrijke ideeën op te halen voor het versterken van de samenwerking. Kleinere groepjes werken de ideeën uit tot concrete plannen. We maken afspraken over de uitvoering en over hoe de verdere samenwerking eruit ziet.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website