Projectomschrijving

Coöperatie VeRVe wil met een Verloskundige Prenataal Triage Centrum (VPTC) een oplossing bieden voor het verdwijnen van de klinische geboortezorg in Schiedam. Het uitgangspunt van de oplossingsrichtingen is dat de zwangere vrouwen en hun families in de regio kwalitatieve hoogwaardige zorg houden die bereikbaar en betaalbaar is.

Veel zwangeren met een mild verhoogd risico op complicaties worden nu naar de tweede lijn verwezen. Frequent blijkt bij nader onderzoek dat er geen verhoogd risico is. De verwijzingen vinden vanuit de verloskundige praktijk plaats. Het voorkomen van onnodige verwijzingen kan bijdragen aan een oplossing voor stijgende zorgkosten, de capaciteitsproblematiek in het ziekenhuis en de verlaging van de werkdruk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website