Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De KernCoalitie Mijnstreek, onderdeel van het samenwerkingsverband de Grote Coalitie Mijnstreek bestaande uit 24 organisaties, heeft de voucher aangevraagd om analyses uit te voeren om het regiobeeld van de Mijnstreek verder te verfijnen.

Deze analyses dienen 2 doelen. Ten eerste is het doel van de analyses om regionale gezondheidsverschillen en zorgkostenverschillen en op de stapeling van zorggebruik over verschillende domeinen heen in de Mijnstreek te kunnen verklaren. De werkzaamheden voor dit onderdeel betreffen het vertalen van de resultaten van lopende onderzoeken naar lessen die voor de Mijnstreek van toepassing zijn. Hierdoor ontstaat een maatwerk advies passend bij de situatie in de Mijnstreek. Ten tweede is het doel om voor een specifieke populatie (i.e. diabeten), inzicht te krijgen in de ervaren kwaliteit van zorg en gezondheid van de populatie. Concreet wordt hierbij aangesloten bij de programmalijn voor chronisch zieken. Binnen deze programmalijn wordt getracht om de diabeteszorg te organiseren via de principes van de juiste zorg op de juiste plek; voorkomen (inzetten op (ervaren) gezondheid, preventie en leefstijl), verplaatsen (substitueren / voorkomen van verwijzingen naar de 2e lijn) en vervangen (behandeling op maat via blended care principes). Binnen de programma lijn zal ondersteuning worden geboden – naar behoefte - in het opstellen van een manier om het (besparings)potentieel van initiatieven te schatten en bij het uitvoeren van de analyses op basis van beschikbare data (e.g. verzekeringsdata, data van zorgaanbieders, gezondheidscijfers van de populatie).

De uitvoering ervan werd belegd bij Academisch Werkplaats Duurzame Zorg van de Universiteit Maastricht. Het project is ingebed in het Data Analyse en Informatie (DAI) team van de KernCoalitie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website