Projectomschrijving

De KernCoalitie Mijnstreek heeft deze voucher aangevraagd om, in navolging op een globaal regiobeeld (resultaat voucher 1), een tweetal aanvullende acties uit te laten voeren. 1) gedetailleerde analyses van gezondheid en kosten (i.e. binnen de ZVW, Jeugdwet, WMO en WLZ) in de regio; en 2) maatwerk ondersteuning voor programmalijn Chronische Zorg. De resultaten onder 1) identificeren onderliggende factoren voor hoge kosten en gebruikspatronen over verschillende zorgdomeinen heen en maken inzichtelijk welke rol de verschillende sociale factoren spelen in verschillende kostencategorieën binnen de zorgverzekeringswet (i.e. totale kosten, kosten voor huisartsenzorg, GGZ kosten, MSZ kosten en farmaciekosten). De acties onder 2) hebben geleid tot praktische ondersteuning aan het project diabetes in de vorm van het opstellen van een meetplan met indicatorenset – incl. databronnen, een METC-protocol t.b.v. het uitvoeren van de metingen en is een start gemaakt een de 0-meting zelf.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website