Projectomschrijving

De KernCoalitie Mijnstreek heeft de voucher aangevraagd om beschikbare kwantitatieve (data-)rapportages te inventariseren om het regiobeeld van de Mijnstreek vorm te geven. Deze opdracht is uitgevoerd door de Academisch Werkplaats Duurzame Zorg (AWDZ) en ingebed in het Data Analyse en Informatie (DAI) team van de KernCoalitie. Door AWDZ zijn de verschillende bestaande databronnen, die een beeld geven van de gezondheidssituatie, zorgvraag en zorg- welzijns- en ondersteuningsaanbod, in kaart gebracht. Door AWDZ, DAI-team gezamenlijk met CZ, is een eerste regiobeeld beschreven met de belangrijkste uitdagingen voor de Mijnstreekregio. De bevindingen zijn getoetst in de KernCoalitie. De KernCoalitie beschouwt dit regiobeeld als een eerste beeld voor de regio, maar heeft behoefte aan specifiekere inzichten en de mogelijkheid van periodieke analyses. Het AWDZ adviseert het huidige regiobeeld aan te vullen met gegevens over ZVW, WLZ, WMO, Jeugdwet, ervaren kwaliteit én professioneel welbevinden.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website