Projectomschrijving

In opdracht van Yulius (GGZ-zorg) zijn de zorgpaden van meer dan 1.000 cliënten die FACT-zorg ontvangen in kaart gebracht. Voor elke cliënt is in kaart gebracht welke zorgproducten zijn ontvangen op welk moment in de afgelopen jaren. Door deze individuele zorgpaden over elkaar heen te leggen wordt het mogelijk om patronen te herkennen. Specifiek is onderzocht in welke mate de beoogde afschaling naar het sociale domein in de regio in praktijk wordt gerealiseerd en om welke patiënten dit gaat. Hier bestonden eerder wel ‘beelden’ over, met deze werkwijze is het gelukt om deze te objectiveren. Dit heeft inzicht gegeven in de huidige praktijk van de regio en vooral de nog voorliggende opgave om de ambities te realiseren.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website