Projectomschrijving

Project “Van overleven naar Leven met kanker, goed georganiseerde netwerkzorg“

Het project heeft als doel om huisartsen, ziekenhuizen, inloophuizen en andere oncologische zorgaanbieders in de regio Zaanstreek/Waterland beter te laten samenwerken. Het gevolg van deze betere samenwerking is dat kankerpatiënten en hun naasten in alle fases van het ziekteproces altijd de hulp ontvangen waar ze behoefte aan hebben, zonder dat ze de dupe worden van onderlinge miscommunicatie of onbekendheid tussen de verschillende zorgverleners in het oncologische netwerk. Het hoofddoel van het project is dat de patiënt zich ook gesteund voelt in niet medische zaken die de ziekte kanker met zich meebrengt. Denk daarbij aan ondersteuning op het gebied van werk, gezin, lichamelijk en geestelijk welzijn.

Plan van aanpak

In het project werken vertegenwoordigers van de verschillende aanbieders en ook patiënten en mantelzorgers samen aan concrete resultaten. Voorbeelden van zulke resultaten zijn een gezamenlijke website, een regionale richtlijn voor doorverwijzen en deskundigheidsbevordering via training en een symposium.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website