Projectomschrijving

In Nederland krijgen jaarlijks circa 40.000 mensen een CVA (beroerte). Meer dan de helft kampt na ontslag uit het ziekenhuis met onzichtbare problemen met het denkvermogen, gedrag, emoties en vermoeidheid. Voor deze CVA-patiënten is het lastig passende zorg te vinden. Het gaat medisch vaak te goed om verder te revalideren in een revalidatiecentrum, maar de begeleiding in de eerste lijn blijkt vaak niet voldoende.

Plan van aanpak

Het Elkerliek Ziekenhuis, de Zorgboog, Zorgboog in Balans en Libra revalidatie hebben een uniek revalidatieprogramma opgezet dat meer flexibiliteit en afstemming biedt, zo dicht mogelijk bij huis.
De expertise van de revalidatiearts, neuropsycholoog, ergotherapeut, CVA verpleegkundige, logopedie, en fysiotherapie worden gekoppeld in nauwe samenwerking met het netwerk huisartsen. Doel is om gevolgen van een CVA vroegtijdig te herkennen en te verhelpen. Daarnaast voorkomt deze aanpak ook onnodig gebruik van duurdere zorg en draagt het bij aan minder ziekteverzuim van patiënt en mantelzorger.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website