Projectomschrijving

In de krimpregio Twente zal de toekomstige zorgvraag van de burgers door de relatief hoge vergrijzing, het hoge aantal chronische zieken en de relatief lage gezondheidsvaardigheden groter en complexer worden. Dit terwijl de capaciteit, mede door arbeidsmarktproblematiek, zal afnemen. De huidige samenwerking voorkomt niet dat de welzijns- of zorgvraag van de burger plots acuut en nijpend wordt.

Doelstelling

Er ligt een regionale uitdaging om de zorg voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen vanuit cure, care en welzijn voor en met de burger toekomstbestendig in te richten zodat deze toegankelijk, samenhangend, betaalbaar en kwalitatief goed blijft. Dit vraagt om een gezamenlijk regionale visie en concrete aanpak, die de zorgvraag enerzijds beperkt met persoonsgerichte preventieve maatregelen en anderzijds bij acute gezondheidsproblemen de meest effectieve en persoonsgerichte zorgtrajecten kiest die aansluiten bij de toekomstige integrale, transmurale samenwerking en ‘zorg dichtbij’-wens van burgers.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website