Projectomschrijving

In oktober 2020 is het project van start gegaan. Binnen het Schoudernetwerk Noord-Brabant is de vraag uitgezet welke praktijken aan deze pilot wilde deelnemen.
De fysiotherapeuten zijn intern opgeleid door de orthopeed (Gerko Moens) en tweedelijns fysiotherapeut (Stefan Huisman en Miranda van der Heijden) om op de juiste wijze een screening uit te voeren. Ook hebben de therapeuten meerdere keren op de huidige schouderpoli meegelopen om ervaring op te doen.

Er zijn organisatorische aanpassingen gedaan tussen de eerste en de tweede lijn. Deze aanpassingen zijn gedaan in overleg met de deelnemende praktijken om zo tot een uniforme werkwijze te komen. Er is een gezamenlijk screeningsprotocol opgesteld, er zijn afspraken gemaakt over de dossiervoering en er zijn overlegstructuren besproken.

Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en de patiënt de juiste zorg te kunnen bieden, is er contact gelegd met verschillende netwerken. Zo is er contact gelegd met het chronisch pijn netwerk voor een eventuele doorverwijzing van patiënten met chronische schouderpijnklachten en er is contact gelegd met de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten (NVBF) om te ondersteunen met de werkhulpvraag van de patiënt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website