Projectomschrijving

Op dit moment komen jaarlijks 1200 patiënten naar de schouderpoli of de reguliere poli van Bernhoven met schouderklachten. 50% van deze patiënten komen in aanmerking voor een interventie zoals orthopeed, anesthesist of radioloog. 15% van deze patiënten hebben uiteindelijk een operatieve interventie nodig van de orthopeed.

Dat betekent dat veel mensen onnodig naar de schouderpoli of poli orthopedie verwezen worden. Deze cijfers komen uit een onderzoek die Bernhoven heeft laten doen in 2018 om een schouder screening centrum op te starten. Een reden hiervoor is dat de verwijzing van patiënten vanuit de 1e lijn niet optimaal is.

Doelstelling

Doel van het project is om een transmuraal onderzoekscentrum op te zetten waarin de fysiotherapie in plaats van de orthopeed in de lead is en de screening doet. Dat kan resulteren in uitleg aan de patiënt over het verdere beloop en een behandeladvies waarmee huisarts de en/of de fysiotherapeut in de wijk de behandeling verder kan uitvoeren. De screening kan ook resulteren in de vraag om aanvullende diagnostiek en/of het inschakelen van de orthopeed. Er hoeft pas een DBC geopend te worden als de orthopeed daadwerkelijk betrokken wordt bij een patiënt. De verwachting is dat deze werkwijze zal leiden tot 30% minder DBC’s, wat betekent dat de zorgkosten omlaag kunnen gaan.

Het transmuraal onderzoekscentrum werkt met een roulatieteam dat bestaat uit  fysiotherapeuten vanuit Bernhoven en vanuit een aantal 1e lijns praktijken die zijn aangesloten bij het Schoudernetwerk Noord-Brabant. De orthopeden zullen de betrokken fysiotherapeuten zullen nauw samenwerken en worden bijgeschoold zodat zij op de juiste wijze de screening en triage kunnen uitvoeren.

Het project leidt tot de volgende verbeteringen:

Patiënt: betere behandeling en begeleiding, kortere wachttijden en zorg dichtbij huis
Fysiotherapeut: grotere deskundigheid en een betere samenwerking met de orthopeed
Bernhoven: zinnige zorg en vermindering van zorgkosten

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website