Projectomschrijving

Toekomstige zorgplanning betekent dat zorgverleners zo vroeg mogelijk en op het juiste moment in gesprek gaan met patiënten om te bespreken welke wensen en ook zorgen zij hebben over hun toekomst of hun levenseinde. Dit is een continue en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en welke zorg daar nu en in de toekomst bij past.

Werkwijze

In de regio Arnhem is in het najaar een pilot gestart om gezamenlijk een transmurale werkwijze te ontwikkelen. Binnen dit project willen we daarin verdere stappen zetten. Vanuit een samenwerkingsverband van alle zorgverleners waarmee patiënten met COPD te maken krijgen én een vertegenwoordiging van de patiënten zelf willen wij realiseren dat toekomstige zorgplanning een vast structureel en ingebed onderdeel van de reguliere zorg is en geïntegreerd is in het transmurale zorgpad voor patiënten met COPD. Met dit project willen wij het proces (blauwdruk) ontwikkelen en uiteindelijk ook vertalen naar andere patiëntengroepen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website