Projectomschrijving

Binnen de regio Rivierenland zien we een forse toename van het aantal 75 plussers (van 8% naar 17% van de totale bevolking in 2050) en daarmee ook een toenemende kwetsbaarheid. De samenwerkende zorgaanbieders betrokken bij de regionale aanpak “Samen…Oud in Rivierenland” hebben inzicht nodig in de huidige en toekomstige zorgvraag van thuiswonende ouderen in Rivierenland om te kunnen bepalen hoe beter aan te sluiten bij de behoeften van deze doelgroep.

Plan van aanpak

O.b.v. brede dataverzameling is een Regiobeeld gemaakt. Tijdens een presentatie- en interpretatiesessie met huisartsen, VVT-instellingen, GGD en gemeenten is de Regiobeeld besproken en zijn de gebieden vastgesteld waarop we gericht vervolgstappen willen zetten: integraal ouderenbeleid, versterken van eigen regie door het vergroten van veerkracht en welzijn, zoeken naar balans tussen mantelzorg en regulier zorg, tijdig aandacht voor gezonde leefstijl en valpreventie, ondersteuning voor mensen met dementie én hun sociale netwerk en woonvormen die bijdragen aan vitaliteit en sociale cohesie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website