Projectomschrijving

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in ontwikkeld. Onze overkoepelende ambitie is om met de middelen die we hebben, te komen tot meer kwaliteit van leven voor en door de Twentenaar, door verdergaande samenwerking tussen burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, zorgkantoor en gemeenten. Die samenwerking moet leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg, naar gezondheid en gedrag.  Een ambitie zonder uitvoeringsplan is een lege huls.

Om van gezamenlijke ambitie naar realisatie te komen wordt een overkoepeld netwerkorganisatiemodel opgesteld waarin sturing, coördinatie en afstemming tussen de (bestaande) Twentse samenwerkingsverbanden kan worden gefaciliteerd. Daarnaast wordt een concreet actieplan uitgewerkt voor de komende jaren. Commitment aan de netwerkorganisatie Twente Beter betekent dat elke partij mensen en/of middelen beschikbaar stelt om gezamenlijk de ambitie te realiseren en investeert in het opzetten van een duurzame regionale samenwerking.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website