Projectomschrijving

Inwoners van Beltrum en het buitengebied zijn blij mee om er te wonen: het is mooi, groen en ruim. Er zijn allerlei activiteiten, evenementen en verenigingen waar veel mensen vrijwillig aan bijdragen. Maar binnen 10 jaar verwachten we meer ouderen die hulp nodig hebben, minder betaalde krachten in de zorg, minder mensen die onze verenigingen willen besturen, leegstaande gebouwen en voorzieningen.     

Plan van aanpak    

Daarom willen we in dit project plannen uitwerken voor wonen, welzijn en zorg voor de komende 10 jaar in Beltrum. Om ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil in Beltrum kan blijven wonen en meedoen. Dit willen we voor elkaar krijgen door voldoende passende woonplekken voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking te creëren. Daarnaast willen we goede zorg voor mensen die dit nodig hebben, een betaalde dorpsverbinder en samenwerking tussen verenigingen, initiatieven en clubjes. Tenslotte willen we ontmoetingsplekken voor jong en oud voor elkaar krijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website