Projectomschrijving

Zwangere vrouwen met een LVB, psychiatrische aandoening of een verslaving zijn toekomstige kwetsbare moeders. Deze moeders komen terecht in het reguliere traject van de gezondheidszorg waar zij zich vaak niet goed begrepen en onvoldoende voorgelicht voelen. Dit maakt hen onzeker, veroorzaakt stress en verhoogt risicovol gedrag (drinken, roken, drugsgebruik, zorgmijden), met verregaande gevolgen voor de gezondheid van moeder en (ongeboren) kind. Zorgprofessionals voelen zich veelal onvoldoende toegerust om in gesprek te gaan en aan te sluiten bij (het beperkte leervermogen van) deze moeders. De neiging bestaat om ‘over de hoofden van’ deze moeders met derden te communiceren over hun zwangerschap. Hiermee worden deze aanstaande moeders onvoldoende aangesproken op hun kracht, terwijl zij in deze kwetsbare situatie juist behoefte hebben aan ‘empowerment’. Daarnaast wordt in de huidige situatie onvoldoende voldaan aan het recht van deze groep vrouwen op duidelijke informatie over het zwangerschaps- en geboortetraject in een voor hen begrijpelijke taal. Het is van groot belang dat er mét en niet óver deze vrouwen gesproken wordt. Vandaar de titel van dit project: Talk2Mama.

Expertisecentrum William Schrikker, CJG Kennemerland, JGZ Kennemerland en Spelpartners trekken binnen dit project gezamenlijk op, om een visuele digitale communicatietool te ontwikkelen voor deze kwetsbare (toekomstige) moeders. Visuele hulpmiddelen ondersteunen hen en de hulpverleners bij de communicatie.

Resultaat van het project is de digitale communicatietool (app) Talk2Mama, bestaande uit max 70 pictogrammen. Deze pictogrammen ontwikkelen wij in nauwe samenwerking met de doelgroep. De app is gratis te downloaden voor alle zorgprofessionals die werken met deze doelgroep.

E-health aanvulling (projectnummer: 10100021913006)

Eerder introduceerde het ECWS al een succesvol LVB-communicatietool in de strafrechtketen. Onze ambitie is om een soortgelijk product ook digitaal voor de geboortezorg te ontwikkelen. Binnen dit project zetten we hierin de eerste stap. Door een samenwerking aan te gaan tussen ECWS, JGZ, CJG, burgers/patiënten en ketenpartners, krijgen wij zicht op de beoogde inhoud van het te ontwikkelen LVB-communicatiehulpmiddel.

De motivatie voor het verbreden/opschalen en verduurzamen van het project Talk2Mama komt voort uit de enorme belangstelling -landelijk- voor de Talk2Mama-app. Hoewel dit project in eerste instantie een regionaal karakter heeft, waar we 250 professionals mee wilden bereiken, werden we verrast door de interesse vanuit de geboorteketen. Een eerste bericht op LinkedIn bereikte ruim 60.000+ professionals in het hele land. Inmiddels hebben meer dan 2.000 professionals aangegeven dat ze van de app gebruik willen maken en hebben we ruim 80 ambassadeurs geworven: moeders, verloskundigen, verpleegkundigen, jeugdzorgwerkers en andere professionals in de geboortezorg.

De Talk2mama app kan ingezet worden als ondersteunende communicatietool voor professionals die werken met kwetsbare moeders. De doelgroep van toekomstige kwetsbare moeders is breed: laaggeletterden, statushouders, LVB-moeders, tienermoeders, VG-moeders en soortgelijk. De professionals, zo blijkt, die met deze doelgroepen werken zijn ook divers. Zo is er o.a. belangstelling vanuit de VG-sector, ziekenhuizen, AZC’s, verloskundigen, wijkteams, Veilig Thuis, Jeugdzorg, ouder- en kindhuizen en meer.

Het doel is om de app in te zetten om kwetsbare toekomstige moeders te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van hun zwangerschapstraject en de directe periode daarna. De aanvullende financiering voor de e-health toepassing binnen het huidige project draagt bij aan:

  • Uitbreiding van het licentiemodel
  • Re-design en technische uitbreiding van de app
  • Uitbreiding van interactieve mogelijkheden binnen de app
  • Opleiding van ervaringsdeskundige moeders
  • Vlogs van professionals en ervaringsdeskundigen
  • Ontwikkeling en ontwerp van 5 (geanimeerde) stappenplannen rondom zwangerschap en geboorte
  • Uitleg over gebruik van de app
  • Communicatieactiviteiten over de app
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website