Projectomschrijving

Op dit moment is er nog geen zorgaanbod voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en (ernstige) psychiatrische problematiek en/of opgroei- en opvoedproblematiek in de jeugdzorgregio Zuidoost Brabant. Het betreft een groep jongeren die voor veel maatschappelijk problemen kunnen zorgen. Zij vallen nu vaak tussen wal en schip, omdat zij vanwege hun problematiek zorg vanuit meerdere organisaties nodig hebben. In de praktijk worden deze jongeren nu vaak (door)verwezen van organisatie naar organisatie zonder dat er een centrale regie op hun behandeling of begeleiding is. Hierdoor kan hun situatie verslechteren en kunnen er veiligheidsrisico’s voor henzelf of voor hun omgeving ontstaan.

Doelstelling

De combinatie Jeugdzorg, Amarant en GGzE werkt samen en richt in 2020 een intersectoraal FACT team op om deze groep jonge mensen vanuit meerdere disciplines te ondersteunen, zodat zij naar vermogen kunnen functioneren en meedoen in de samenleving op een wijze die bij hen past en veilig is.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website