Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met dit project zetten Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, Onze Huisartsen, een leefstijlcoach, een inwoner en Proscoop zich in om de samenwerking rondom de GLI te verbeteren in regio Arnhem. Daarbij wordt ingespeeld op de hiaten in het aanbod van de GLI en gewerkt aan een middel om het GLI aanbod in de regio kenbaar te maken. Het projectteam werkt middels acht kerngroep bijeenkomsten aan het intensiveren van de samenwerking rondom de GLI om samen tot een implementatieplan te komen.

 

Het doel van de projectgroep: het jaar na de implementatie van dit project doen 15% meer volwassen inwoners (in regio Arnhem) die voldoen aan de inclusiecriteria van de GLI mee met de GLI ten opzichte van het jaar 2020.

 

Dit willen we bereiken door:

- Het intensiveren van de samenwerking rondom de GLI en het opstellen van een implementatieplan voor de regio.

-Betere aansluiting bij de behoeften van de doelgroep waarbij meerdere GLI aanbieders en varianten tot de mogelijkheden behoord.

-Juiste zorg op de juiste plek realiseren door de burger en de huisarts meer inzicht te geven in de mogelijkheden per GLI aanbieder en GLI interventie d.m.v. een digitaal platform.

- Het vinden van hiaten in het aanbod in de regio waarbij de wens is dat iedere gemeente minimaal 1 aanbieder heeft na afloop van de subsidieregeling.

- Goede samenwerkingsafspraken te maken over borging van de middelen en het samenwerkingsverband.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website