Projectomschrijving

GLI: Ten minste CooL en Beweegkuur

Doel van het project

15% meer volwassenen (die voldoen aan de inclusiecriteria van de GLI) in regio Arnhem die mee doen aan de GLI in het jaar na de implementatie van dit project.

Aanpak

Met dit project zetten Sportbedrijf Arnhem, zorgverzekeraar Menzis, Onze Huisartsen, een leefstijlcoach, een ervaringsdeskundige en Proscoop zich in om de samenwerking rondom de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) in regio Arnhem te verbeteren. Het projectteam werkt middels kerngroepbijeenkomsten aan het intensiveren van de samenwerking rondom de GLI om samen tot een implementatieplan te komen.

Verwachte opbrengst

Met het project wordt er ingespeeld op de hiaten in het GLI aanbod in de regio, waarbij het de wens is dat in iedere gemeente minimaal 1 aanbieder actief is. Daarnaast wordt er gewerkt aan een (digitaal) middel om het GLI aanbod kenbaar te maken bij zowel de inwoner als de huisarts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website