Projectomschrijving

Een coalitie van VVT-partners willen samen met de HAP de extramurale nachtzorg gezamenlijk vormgeven voor de regio Gelderse Vallei. Dit is een eerste stap om de acute zorgketen voor ouderen in de regio Gelderse Vallei te optimaliseren.

Doelstelling

De bedoeling is om gezamenlijk de regionale beschikbaarheid en de (on)planbare verpleegkundige zorg primair voor avond-, weekend- en nachtzorg te organiseren voor thuiswonende cliënten. De relatie met overige tijdstippen voor (gespecialiseerde) verpleegkundige zorg en/of intramurale voorzieningen zal daarbij moeten worden onderzocht.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website