Projectomschrijving

De partijen Beweging3.0, Lyvore, De Haven, Icare en Amaris hebben een basis gelegd voor regionale samenwerking in de wijkverpleging te beginnen in de nacht in de regio Eemland. Met deze samenwerking willen zij voor de toekomst zorg beschikbaar en betaalbaar houden. Andere aanbieders van wijkverpleging in de regio zijn welkom om aan te sluiten. Er is met elkaar gekomen tot een ontwerpplan voor een volledig beschikbare ongeplande verpleegkundige nachtzorg voor de thuiswonende cliënten die zorg ontvangen vanuit de ZvW, MPT of via personenalarmering. Er is ingezet op een regio overeenkomstig het gebied van de huisartsenpost (HAP).De toenemende intensivering van de samenwerking met de huisarts en de ontwikkelingen rond herkenbare wijkverpleging kan hierdoor invulling gegeven worden. Onder leiding van een extern projectleider is een volledige ontwerpfase en een werkdossier gemaakt om over te gaan tot implementatie van deze samenwerking in de nacht in 2021.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website