Projectomschrijving

Amaris, Beweging 3.0, De Haven en Lyvore hebben het initiatief genomen om in de ontwikkelingen van de acute wijkverpleegkundige zorg i.v.m. de schaarse capaciteit en de groeiende zorgvraag dit samen te organiseren. Wij willen hiermee de basis leggen voor een open - regionale samenwerking. Wij richten ons in de eerste plaats op de nachtzorg in de wijk. De vragen waar we antwoord op krijgen zijn de volgende.
Hoe kan acute verpleegkundige nachtzorg verbeteren voor inwoners en verwijzers? Hoe kunnen we gebruik maken van de schaarse capaciteit en hoe leidt dit tot een eenduidige werkwijze? Hoe kan technologie van waarde zijn voor de client en medewerker binnen de nachtzorg. Met deze inrichting houden we rekening met de toekomst, door aansluiting bij de zorgcoördinatiecentra te zoeken. De samenwerking (nacht)zorg in de wijk staat voor het organiseren van beschikbaarheid en bereikbaarheid van ongeplande en/of spoedeisende verpleegkundige nachtzorg.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website