Projectomschrijving

In Sint-Annaland wordt gestreefd naar samenredzaamheid. De kern wordt gekenmerkt door het verdwijnen van voorzieningen. Het Regiobeeld bevestigd de maatschappelijke en financiële meerwaarde die zorg coöperatie Anna Zorgt heeft in het opvangen van deze problematiek. Anna Zorgt is voor informele hulp- en ondersteuningsvragen de verbindende schakel. Doordat zij over een sterk (informeel) netwerk beschikken weten zij inwoners, (zorg)organisaties, verenigingen en ondernemers te bereiken en met elkaar te verbinden. De coördinatie van activiteiten en het voorzien in hulp- en ondersteuningsbehoeften van inwoners is een rol die wordt toebedeeld aan de zorg coöperatie. Er is veel draagvlak voor het uitbreiden van de activiteiten naar de doelgroep ‘jeugd’ en het voortzetten en verstevigen van samenwerkingen. Er is geen behoefte aan nieuwe initiatieven, omdat Sint Annaland al over veel aanbod beschikt. Anna Zorgt kan de continuïteit van dit aanbod borgen, zodat het behouden blijft.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website