Projectomschrijving

In de gemeente Brunssum zijn vijf zorgpartijen en een welzijnspartij werkzaam om een groot gedeelte van de Wmo vorm en inhoud te geven. Zij doen dit binnen een lumpsumconstruct in co-creatie met de gemeente. In de afgelopen jaren is gezamenlijk voortvarend geïnnoveerd. Inmiddels is er sprake van een uitgebalanceerd geheel en wordt er in het verlengde hiervan geopteerd voor een integrale toegang, versterking van preventie en het centraal stellen van de mens in zijn omgeving.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt beschreven hoe dit in anderhalf jaar vorm en inhoud wordt gegeven. Toegewerkt wordt naar het werken met one stop, white label en integrale stadsdeelteams binnen een gebiedsgerichte aanpak. Verder gaan we op basis van stadsdeelplannen gericht vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en e-health in het kader van preventie inzetten. Daarnaast implementeren we een cultuurversterkingsprogramma en investeren in samenwerking en governanceafspraken. Tenslotte verankeren we e.e.a. in de inkoopvisie van de gemeente.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website