Projectomschrijving

SamenKracht Brunssum is er voor mensen vanaf 18 jaar uit Brunssum die een beroep doen op ondersteuning vanuit de Wmo. Alle hulpvragen die voortkomen uit somatische, verstandelijke, psychiatrische en/of psychogeriatrische aandoeningen worden door SamenKracht Brunssum opgepakt. De samenwerkende partners zetten ook hun brede netwerk in, om zo een compleet aanbod van zorg te bieden.

Door deze samenwerking kunnen we alle vormen van Wmo begeleiding aanbieden. Zo is passende ondersteuning snel op de juiste plek. SamenKracht gaat uit van wat iemand wilt en kan, maar ook wat
iemand nodig heeft. ‘Wat is belangrijk voor jou?’ in plaats van ‘Wat is er aan de hand met jou?’ SamenKracht doet dit met vaste, vertrouwde gezichten die werken vanuit de drie stadsdeelteams, de inzet van gezamenlijke kennis en het betrekken van familie en naasten.

SamenKracht bestaat uit vijf zorgorganisaties – LEVANTOgroep, Radar, SGL, Cicero Zorggroep, MeanderGroep – in samenwerking met Gemeente Brunssum en Welzijnswerk (CMWW).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website