Projectomschrijving

In de regio Westfriesland wordt aan verschillende tafels nagedacht over samenwerking tussen ziekenhuis en wijkverpleging, langdurige zorg,GRZ en het eventueel verschuiven van zorg. Hierbij is onvoldoende afstemming en coördinatie, waardoor initiatieven onvoldoende geborgd zijn. Daarnaast is er geen informatiestructuur waardoor het vrijwel onmogelijk is om voortgang en resultaten over de keten heen te monitoren. Met dit project willen we deze bundeling verder brengen en door ontwikkelen.

Doelstellingen

Het project heeft als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke regionale agenda waarbij regionale initiatieven (in eerste instantie trajecten tussen Omring en Dijklander Ziekenhuis) worden uitgewerkt. Daarnaast beoogt het de burgers en huisartsenkoepel te betrekken, een samenwerkingsstructuur in te richten waarbij de voortgang van de regionale agenda bewaakt wordt en een informatiestructuur in te richten waardoor het mogelijk wordt te monitoren op basis van gezamenlijke dataverzameling.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website