Projectomschrijving

In de gemeente Waalwijk richten we een gemeentelijk samenwerkingsverband op dat zich specifiek richt op brede preventie en bevordering van de gezondheid van onze kwetsbare inwoners waarbij we samen ‘bewegen’ als middel inzetten. We willen de drempel verlagen om mee te kunnen meedoen en mensen achter de voordeur bereiken. In samenwerking met de organisaties en sleutelfiguren in de wijk starten we wijkinitiatieven op om kwetsbare mensen met het juiste beeld en de juiste taal tot beweging en een gezonde leefstijl te activeren. Bewustwording en educatie is hier een onderdeel in en de aanpak zal aansluiten bij mensen met een psychische achtergrond en laaggeletterden. Op deze manier willen we duurdere zorg voorkomen, de zorg en ondersteuning beter op de vraag aan laten sluiten, alternatieve zorg kunnen bieden, de zelfredzaamheid en het sociaal netwerk versterken en mensen activeren zelf actie te ondernemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website