Projectomschrijving

De uitdagingen voor senioren om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen worden steeds groter. Beschikbare professionele zorg neemt af. Daarnaast hebben senioren ook eigen verantwoordelijkheid. We richten ons op bewustwording en versterken eigen kracht van senioren. Om professionele zorg zo lang mogelijk uit te stellen, moeten senioren meer voor elkaar gaan zorgen. We gaan aan slag om oplossingen in de directe woon- en leefomgeving te organiseren op het gebied van wonen en zorg.

Wonen

Woningen (zowel koop- als huurwoningen) worden gescand op levensloopbestendigheid door het uitvoeren van woonscans. Deze worden vertaald naar adviezen.

Zorg

Versterken van sociale netwerk van senioren door het opzetten van voorzorgcirkels. Senioren krijgen een zorgscan en vormen met elkaar een voorzorgcirkel, waarin afspraken worden gemaakt op welke manier zij elkaar hulp gaan geven en hulp ontvangen.

Samenwerking

In dit project werken professionele organisaties zoals Pantein, Mooiland, Sociom samen met vrijwilligersorganisaties zoals KBO’s (Katholieke Bond van Ouderen) en SWO’s (Stichting Welzijn Ouderen) en gemeenten.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website