Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het samenwerkingsverband 'Samen Schilderswijk' richt zich op multiproblemgezinnen met kinderen t/m 18 jaar. Het zijn de gezinnen die de meeste zorg nodig hebben, maar niet effectief worden bereikt door de reguliere hulpverlening.

 

Hulpverlenende instellingen en ervaringsdeskundige burgers in de Schilderswijk werken toe naar een domeinoverstijgend samenwerkingsverband, zodat het zorg- ondersteunings- en welzijnsaanbod beter aansluit bij de hulpvragen van kwetsbare bewoners in de Schilderswijk.

 

Belangrijk uitgangspunt is dat door de samenwerking van formele en informele hulpverleners de kloof wordt gedicht tussen de systeemwereld van de reguliere hulpverlening en de leefwereld van gezinnen in de wijk. Hierdoor worden gezinnen die zorg nodig hebben tijdiger bereikt en kunnen zij adequate hulp ontvangen.

 

Het samenwerkingsverband formuleert een gezamenlijk regiobeeld en een gedeelde visie zal leidend zijn bij het uitwerken van een plan van aanpak. Deelnemende partners aan het samenwerkingsverband zijn de Gemeente Den Haag: WMO en CJG, Parnassia, Indigo, Zuster Mina Zorg & Advies, Buurtcentrum De Mussen, Schilderswijk Moeders en Stichting Multiculturele Vrouwen Schilderswijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website