Projectomschrijving

Buurtcentrum De Mussen heeft een subsidietoekenning ontvangen van ZonMw voor het opzetten van een samenwerkingsverband. Deelnemende partners zijn: de gemeente Den Haag: WMO en CJG, Parnassia, Indigo, Zuster Mina Zorg & Advies, Buurtcentrum De Mussen, de Schilderswijk Moeders en Stichting Multiculturele Vrouwen in de Schilderswijk.

Plan van aanpak

Het samenwerkingsverband 'Schilderswijk Samen' richt zich op multiprobleemgezinnen in de wijk die de meeste zorg nodig hebben maar niet effectief worden bereikt door reguliere hulpverlening. Formele en informele (Schilderswijk Moeders) zorg in de Schilderswijk werken toe naar een domein-overstijgend samenwerkingsverband, zodat het zorg- ondersteunings- en welzijnsaanbod beter aansluit bij de hulpvragen van kwetsbare bewoners in de Schilderswijk. Belangrijk uitgangspunt is dat door de samenwerking van formele en informele hulpverleners de kloof wordt gedicht tussen instellingen en gezinnen in de wijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website