Projectomschrijving

Samen gezonder oud in Mooi Maasvallei
Kwetsbare ouderen die met de juiste ondersteuning thuis kunnen wonen ervaren betere kwaliteit van leven. Daarvoor is het nodig dat we deze groep ondersteunen bij het nemen van regie over hun eigen leven en gezondheid. Hierbij leggen we de nadruk niet op zorg, maar op mogelijkheden en veerkracht.

Plan van aanpak

Om dit te realiseren is samenwerking nodig tussen alle beschikbare zorg- en welzijnspartners in Mooi Maasvallei. Zonder discussies over visie, domeinen en personeel én zonder naast elkaar te werken of dingen dubbel te doen. Zo kunnen we de benodigde hulp en ondersteuning efficiënt en als één samenhangend geheel realiseren.
Dit project is bedoeld om onze opdracht voor Mooi Maasvallei opnieuw af te stemmen zodat we ‘met elkaar en naast elkaar’ nog beter aansluiten bij de zorg- en ondersteuningsvraag van de toekomst.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website