Projectomschrijving

Salland is in 2025 de gezondste regio met de gelukkigste inwoners. Salland United ondersteunt deze ambitie door de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van 0 tot en met 100+ te bevorderen met als vertrekpunt de mens: de focus op de eigen regie en kracht van mensen. Hiervoor organiseert zij de samenhang van de regio, gericht op het promoten van Gezondheid en Gedrag, gaat zij uit van Positieve Gezondheid en stimuleert zij de persoonsgerichte en geïntegreerde aanpak van medische zorg, ondersteuning, welzijn en wonen.

Doelstellingen

Doorontwikkelen van deze domeinoverstijgende beweging vraagt om het concretiseren van de ambities in een regioplan. Het regioplan beoogt een ontwerp te realiseren over hoe het samenwerkingsverband de gezondheidszorginfrastructuur in de regio gaat inrichten om de ambities te realiseren. Of gestart wordt met een digitale infrastructuur wordt onderzocht. Daarnaast worden indicatoren voor het volgen van deze beweging helder en concreet beschreven en worden werkafspraken en de governancestructuur beschreven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website