Projectomschrijving

In de regio Heerenveen e.o. is het ziekenhuis al sinds 2015 samen met huisartsen, woonzorgcentra en thuiszorg bezig om zorg voor burgers/cliënten/patiënten integraal aan te pakken. Zij hebben hiervoor het Regioplan Integrale Zorg Heerenveen e.o. (Regioplan) ontwikkeld. In dit Regioplan staat de burger/cliënt/patiënt centraal en wordt ernaar gestreefd de juiste zorg op de juiste plekte te bieden. Inmiddels zijn onderlinge relaties versterkt en is de samenwerking inhoudelijk verder uitgewerkt en geformaliseerd. Ook op het gebied van ouderenzorg zijn partijen bij elkaar gebracht. Coördinatie en richting is gegeven, met de focus op versterken van de netwerkontwikkeling en samenwerking in de regio.

Doelstelling

Vanaf 2019 krijgen realisatie en borging duidelijker focus en is extra implementatie-expertise nodig. Tevens moeten andere samenwerkingspartners sterker betrokken worden, zoals gemeenten, thuiszorgorganisaties, patiëntengroepen en moeten onderlinge afspraken worden geformaliseerd. Dit vraagt om een regio-impuls voor intensivering van (breder) bestuurlijk draagvlak, gezamenlijke visie en beleidsontwikkeling, meer ondersteuning en sterkere coördinatie tussen onderdelen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website