Projectomschrijving

De Regionale Zorgalliantie IJssel-Vecht is een netwerkorganisatie, ondersteund door Proscoop, waarin onder meer ziekenhuis Isala, huisartsenorganisatie Medrie, acht gemeenten, GGD IJsselland, Zilveren Kruis, GGZ-instelling Dimence Groep en thuiszorgorganisaties Icare en IJsselheem vanaf 2016 samenwerken.

Doelstelling

De ambitie is om in 2023 een robuust netwerk te zijn dat voortdurend streeft naar het versterken van het integraal aanbod van effectieve preventie en vroegtijdige interventies dat antwoord geeft op de veranderende zorgvraag van 29.000 kwetsbare ouderen en 44.000 kwetsbare jongeren tot en met 18 jaar. Het resultaat is een door inwoners en welzijn getoetste ontwikkelagenda vanuit een gedeeld regiobeeld en domein-overstijgende initiatieven. Deze ontwikkelagenda wordt op samenhang geregisseerd en is het vertrekpunt voor verbinding van relevante partijen en initiatieven via netwerkbijeenkomsten, inspiratiebijeenkomsten en verdiepende werksessies. Doel is kwetsbaarheid van inwoners tegengaan, (zwaardere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen door organisatie dichtbij inwoners en zorg vervangen door verbetering van de kwaliteit van leven en/of e-health toepassingen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website