Projectomschrijving

Ten behoeve van het ontwikkelen van het netwerk is er binnen de werkgroep kwetsbare ouderen bestaande uit het MCL, Kwadrantgroep, Noorderbreedte, Thuiszorg het Friese Land, Huisartsen en de Gemeente Leeuwarden gesproken over het initiatief tot het verbeteren en verder opzetten van dit netwerk. De behoefte ontstaat om betere bestuurlijke afstemming te verkrijgen binnen het netwerk rondom kwetsbare ouderen.

Plan van aanpak

Met deze subsidie zullen we de knelpunten bij de zorgaanbieders in kaart brengen, inventariseren wat de wensen van de burger (cliënt) zijn en middels een regioanalyse nagaan om welke dit gaat om dit vervolgens te spiegelen aan de landelijke ontwikkelingen. Om de vormgeving van het netwerk een boost te geven, maken we gebruik van de startsubsidie van JZOJP vanuit ZonMw.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website