Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Aanleiding

Regioplan Heerenveen e.o. is eind 2015 ontstaan om gezamenlijk Integrale Zorg te organiseren in de regio. Aanleiding was de zorg van zorgprofessionals dat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg onder druk zal komen te staan. Regionale zorgprofessionals hadden de behoefte gezamenlijk te anticiperen om integrale en toekomstbestendige zorg te organiseren. Het Regioplan streeft naar het behalen van de Triple Aim doelen: meer ervaren kwaliteit van zorg; een gezondere populatie, tegen minder kosten per hoofd van de bevolking. De visie van het Regioplan is zorg waarbij de patiënt centraal staat, dichtbij wanneer het kan, verder weg wanneer het moet.

 

Organisatie

Het regioplan werkt toe naar een programmatische aanpak waarbij de organisatie verschillende niveaus kent. Op strategisch niveau werken de regiotafel en stuurgroep toe naar afspraken op bestuurlijk niveau. Op tactisch niveau werken verschillende regiegroepen (ouderenzorg – acute zorg – integrale zorg) aan programma’s op basis van specifieke pijlers rondom een bepaalde populatie (bijv. kwetsbare ouderen) of zorgtype (bijv. acute zorg). Binnen ieder programma worden verschillende projecten opgestart, waar door werkgroepen aan wordt gewerkt (bijv. ACP en meekijkconsulten).

 

Aanpak – toepassing voucher

Streven naar het behalen van de Triple Aim doelen, werken volgens de programmatische aanpak van ‘Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ (voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg), vraagt om onderbouwing. Het Regioplan werkt daarom toe naar gezamenlijke gedragen doelstellingen op ieder niveau van de organisatie. Het regioplan vraagt een eerste Voucher aan voor het maken van een gezamenlijk regiobeeld, zodat met behulp van data onderbouwde doelstellingen kunnen worden ontwikkeld. Het regiobeeld brengt de populatie in beeld, bijbehorende problematiek én ‘burning platforms’ nu en in de nabije toekomst. Het Regioplan wil voor het maken van regiobeeld de expertise van ROS Friesland inzetten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website