Projectomschrijving

Aanleiding

In Noordoost-Friesland werkt huisartsencoöperatie Ferbynt sinds medio 2019 namens de huisartsen in de regio aan toekomstbestendige zorg. De voucher is aangevraagd door de huisartsencoöperatie samen met de huisartsen uit de regio, om voorziene relevante samenwerkingspartners in de regio aan te sluiten. De coöperatie wil vormgeven aan toekomstbestendige zorg volgens een populatiegerichte aanpak. Op basis van de resultaten van voucher 1 is een verdiepingsslag gemaakt op de ouderenzorg, waarbij is toegespitst op de populatie 65 jaar en ouder. Deze populatie is onderzocht op kenmerken welke mogelijk aanleiding geven tot interventies. Op deze manier kan de coöperatie samen met regionale partners gericht vormgeven aan verbeteringen in de ouderenzorg.

Demografie, gezondheid, zorgvraag en zorgaanbod

Het regiobeeld geeft inzicht in de dubbele vergrijzing, ontgroening en krimp in de regio - het aantal 75-plussers dat significant zal toenemen, terwijl het zorgaanbod achter blijft. En doordat ouderen langer thuis blijven wonen, zal naar verwachting met name de druk op de ouderenzorg toenemen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website