Projectomschrijving

Beleidsmatig, op landelijk en gemeentelijk niveau, is er veel aandacht voor gezondheid en een gezonde leefstijl. Binnen deze context biedt Blue Zones Group een leefstijlprogramma aan, die zij verder uit wil bouwen met partners en beter toegankelijk wil maken voor inwoners. Het regiobeeld geeft inzicht in de (on)gezonde leefstijl van inwoners van gemeente Apeldoorn en, of er behoefte is aan een netwerk leefstijl in Apeldoorn van inwoners, potentiële samenwerkingspartners en bedrijven/werkgevers. Voor het regiobeeld is kwantitatief en kwalitatief onderzoek uitgevoerd (waaronder interviews met organisaties en een panelgesprek met inwoners van Apeldoorn).

Conclusie

De urgentie om burgers te motiveren en te begeleiden om een gezondere leefstijl te krijgen is duidelijk aanwezig in Apeldoorn. Een netwerk rondom leefstijl in Apeldoorn heeft meerwaarde voor inwoners, verwijzers en organisaties die zelf actief zijn op het vlak van leefstijl, waaronder dat er één vindplaats (van organisaties en aanbod) en aanspreekpunt. Op basis van het regiobeeld is advies uitgebracht door Proscoop over het te vormen netwerk rondom leefstijl in gemeente Apeldoorn. Het rapport is op te vragen door een mail te sturen aan administratie@bluezonesgroup.nl.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website