Projectomschrijving

Waalwijk kent een dreigend tekort aan huisartsen en een grote instroom aan nieuwe inwoners door de grote behoefte aan arbeidsmigranten in de logistieke sector. Het voorliggende voucherproject zal een samenwerkingsverband van huisartsen ondersteunen door het maken van een populatie en zorgconsumptie analyse in de huisartsenzorg. Deze regio-analyse dient als input voor een vervolgproces waarin
burgers, huisartsen, gemeente en zorgverzekeraar scenario’s bouwen voor de huisartsenzorg van de toekomst. In het voucherproject is geconstateerd dat de dorpskern Waalwijk een aanzienlijk oudere populatie heeft, met over het algemeen wat lagere inkomens (CBS). In bepaalde buurten is de daarbij concentratie van migranten hoog. Dit leidt tot een wat hogere verwachte prevalentie van extramurale dementie en mensen met mobiliteitsproblemen dan gemiddeld in Nederland (WoonZorgwijzer). Op basis van de Provinciale Bevolkingsprognose is een demografisch model gemaakt op sub-buurt niveau voor de jaren 2025 en 2030. De verwachte bevolkingsgroei is ongeveer 7,5% voor 2030 (tov 2020). Hiermee is op basis van huidige zorggebruik onder huisartsen een prognose gemaakt van de te verwachten zorgvraag in 2025 en 2030. In totaal is een toename te verwachten van 15%, waarbij de toename in zorg gedeeltelijk wordt veroorzaakt door een instroom van jongere gezinnen, maar vooral door veroudering van de huidige populatie. Omdat de huisartsenpraktijk relatief gelijk verdeeld zijn over de buurten en leeftijdsgroepen zullen alle praktijken de toename gezamenlijk moeten opvangen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website