Projectomschrijving

Het regiobeeld van de Haarlemmermeer geeft inzicht in gebruik van de GGZ zorg binnen de eerstelijns- en tweedelijnszorg. In dit regiobeeld wordt een overzicht gegeven van de bevolkingsopbouw, SES, leefstijl en welzijn en eenzaamheid. Hieruit blijkt dat de Haarlemmermeer op veel gebieden beter scoort dan het landelijke gemiddelde. Aanvullend worden de patiëntenstromen en zorgvragen binnen de GGZ in de eerstelijns- en tweedelijnszorg in beeld gebracht. Vanuit het netwerk GGZ Haarlemmermeer is op basis van de regionale cijfers de wens uitgesproken voor een verdere analyse van de regio om een beter beeld te krijgen van de patiëntenstromen. Om dit te kunnen bereiken wordt ingezet op de integrale samenwerking en data-uitwisseling tussen huisartsen, POH GGZ, B-GGZ, S- GGZ en het sociaal domein. De aanbeveling vanuit dit regiobeeld is om met de verschillende GGZ aanbieders in Haarlemmermeer in te zetten op een goede dataset waarin patiëntenstromen over de tijd worden gemeten. Met deze dataset kan toegewerkt worden naar een model voor populatiegestuurde zorg en financiering van de GGZ in de regio Haarlemmermeer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website