Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De voucher wordt aangevraagd in het kader van de samenwerking tussen Zilveren Kruis en gemeenten. De samenwerkingspartners zijn de 8 gemeenten in de regio Midden-Ijssel met wie Zilveren Kruis een samenwerkingsagenda heeft afgesproken. De aanvraag wordt ingediend door Zilveren Kruis en de gemeente Apeldoorn (namens de gemeenten in de regio)

 

De voucher wordt ingezet om een startfoto te ontwikkelen van de vraag naar GGZ-gerelateerde zorg (ZVW) en ondersteuning (WMO)in de regio Midden-Ijssel.

 

In de startfoto geven we weer welke zorg en ondersteuning nu wordt ingezet (voor zover deze informatie beschikbaar is) en welke maatschappelijke beschermende en risicofactoren in de regio bestaan. De startfoto wordt gebaseerd op data van de verzekeraar, openbare data (CBS, RIVM e.d.) en informatie van gemeenten over de inzet van voorzieningen in het kader van de WMO (en eventueel Jeugdhulp).

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website