Projectomschrijving

Zilveren Kruis heeft voor 8 regio’s een regiobeeld GGZ op laten stellen door JB Lorenz. Dit regiobeeld is opgesteld in nauwe samenwerking met de gemeenten in deze regio. Doel van het regiobeeld is om een integraal beeld te krijgen van de inzet van zowel gemeente als Zilveren Kruis voor mensen met psychische problematiek. Dit hebben we gedaan door gegevens van de gemeente (Jeugdwet, WMO) en gegevens van Zilveren Kruis (ZVW en WLZ) te verzamelen en bij elkaar te brengen. Naast deze informatie over aantallen gebruikers en kosten, is ook een overzicht gemaakt van relevante indicatoren die
zeggingskracht hebben over het gebruik van bepaalde zorg. Naast een totaalbeeld, is een verdieping gemaakt op vier specifieke thema’s voor deze doelgroep:

  • GGZ in de wijk;
  • GGZ en wonen;
  • Crisis en EPA;
  • 18- / 18+.

Het regiobeeld toont deze informatie per gemeente in de betreffende regio, daarnaast wordt dit voor de totale regio weergegeven.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website