Projectomschrijving

Doel van regiobeeld

De Liemers is om de inwoner van de regio in beeld te krijgen en op basis hiervan het gesprek over regionale samenwerking te voeren. Dat is gelukt. Er is een intensieve dialoog en uitwisseling op gang gekomen en er zijn drie veelbelovende programma's gestart. Proscoop heeft dit regiobeeld gemaakt met steun van een aantal samenwerkende partners: Welcom, Gemeente Doesburg, Doesburgerinitiatief, Santé Partners en de Participatie Raad
Zevenaar. Na een grondige data-analyse zijn er twee rapporten opgesteld: een uitgebreide set aan tabellen met vergelijkingen en analyse en een presentatie met opvallende resultaten. Uit de meest opvallende resultaten zijn lokale en regionale aanbevelingen gehaald voor beleid.

Coronatijd

De analyse is gemaakt voordat Corona ons beleid en ons dagelijks leven, onze positieve gezondheid, ging bepalen. Dat betekent dat de situatie voor sommige onderwerpen is veranderd. Sommige cijfers zullen te positief (te laag) zijn, andere zijn misschien verbeterd.

Positieve Gezondheid

Vanwege de kracht van dit gedachtegoed is gekozen voor de insteek van Positieve Gezondheid. We zijn het erover eens dat positieve gezondheid een "mindset" is, een vertrekpunt voor gesprekken. Het is geen truc of een wondermiddel. Positieve gezondheid betekent: niet een pleister op een wond leggen maar samen bepalen wat is er nodig om iemand verder te helpen. Het kan een brug slaan tussen ‘zorg’ en ‘welzijn’. Daardoor zullen professionals niet langer als vanzelfsprekend en uitsluitend in het medische circuit zoeken. Ook zingeving en (veilig en toekomstbestendig) wonen zijn juist belangrijk. Positieve Gezondheid biedt allerlei kansrijke thema’s zoals: preventieve zorg, vroegsignalering en leefstijl.

Opvallende thema's die voor heel de Liemers gelden zijn:

  1. Eenzaamheid, bij jong en oud.
  2. Sociale problemen bij jongeren: pesten, stress en gameverslaving.
  3. Leefstijl, bewegen en preventie van chronische ziekten.

Deze thema's worden opgepakt in lokale en regionale projecten/programma's:

  1. Eenzaamheid. De sociale supermarkt van Mikado in Westervoort, Samen Zevenaar (in samenwerking met Een tegen Eenzaamheid). Welcom heeft in coronatijd in verband met signalen van eenzaamheid een nieuw trefpunt geopend in Zeddam.
  2. Liemers Leren. Een positief programma van onderwijs, welzijn en zorg voor meer stage- en werkervaringsplekken. Scholen en drie welzijnsorganisaties werken hierin samen met docenten en studenten.
  3. Proeftuin Zevenaar. Een samenwerking van bibliotheek, woningcorporatie, welzijnsorganisatie, theater en zorgorganisaties. Bestuurders van Proeftuin Zevenaar willen actieteams de ruimte geven om samen met inwoners oplossingen te maken. Dat betekent: iemand ondersteunen maar wel door iemand zelf laten uitvoeren.
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website