Projectomschrijving

Nederland vergrijst en daarmee neemt het aantal kwetsbare ouderen en patiënten met een complexe zorgvraag toe. Daarmee is er ook een toenemende behoefte aan de expertise van specialisten ouderengeneeskunde (SO). Om hier goed op in te spelen heeft regio Apeldoorn-Zutphen de wens om een product te ontwikkelen dat structureel inzicht geeft in de ontwikkeling van regionale zorgvragen waarbij een beroep op de zorg van een SO wordt gedaan. Met dit inzicht kan de regio benodigde zorg passend organiseren en anticiperen op de benodigde (toekomstige) capaciteit en competenties van SO’s. In dit project zetten we een eerste stap door de grote hoeveelheid en verscheidenheid aan relevante data in kaart te brengen. Op basis van de broninventarisatie concluderen we dat er nog geen database is die alle informatie bevat om de doelgroep van de SO weer te kunnen geven of te voorspellen, maar de verschillende kenmerken van de doelgroep zijn beschikbaar in verschillende bronnen en op verschillende niveaus.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website