Projectomschrijving

Ook in de Gelderse Vallei wonen veel ouderen, waarvan het merendeel nog thuis. Het programma Vallei Vitaal wil hieraan bijdragen met de ambitie om kwetsbare ouderen in de regio:

  • zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen;
  • met behoud van eigen regie;
  • met ondersteuning dicht bij huis;
  • rond de kwetsbare oudere en zijn sociaal netwerk.

Indien het voor kwetsbare ouderen thuis niet meer haalbaar is, wordt gekeken naar de best passende oplossing. Waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeur van de patiënt en zijn/haar naasten.

Plan en aanpak

Met het opstellen van een regiobeeld wordt de huidige situatie in kaart gebracht. Dit regiobeeld wordt plenair besproken en daarna zal een gezamenlijk visie opgesteld worden. Deze wordt getoetst bij de betrokken ouderenbonden. Hierna wordt een programmaplan opgesteld met doelen en onderliggende projecten die bijdragen aan de ambitie van Vallei Vitaal.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website