Projectomschrijving

In de Coalitie Positieve Gezondheid Texel werkt een groot aantal Texelse partijen samen. Het programma is nodig vanwege de snelle vergrijzing op Texel en het risico op tekorten in de zorg en ondersteuning door gelijktijdige ontgroening en personeelstekort. Alle niet-medische vragen worden straks door mensen en gemeenschappen zelf of door welzijns- en sportvoorzieningen opgevangen.

Doelstelling

Op dit moment wordt het programma ‘’Gezond Texel 2030’’ verder uitgewerkt. Het programma heeft drie actielijnen: het versterken van de veerkracht van inwoners en gemeenschappen, gezond omgaan met lichamelijke, psychische en sociale uitdagingen en Texelbreed samenwerken op basis van een gedeelde visie. Deze drie actielijnen worden ingezet om het doel: vijf procent meer gezondheid t.o.v. landelijk voor alle inwoners van Texel in 2025 en tien procent in 2030 te behalen. De Startimpuls wordt ingezet om de door het programma benodigde samenwerking te formaliseren en het programma verder uit te werken, zowel inhoudelijk als de governance.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website